Produkt został dodany do koszyka. Aby złożyć zamówienie przejdź tu.

fb

AKTUALNOŚCI

Klimazbyt - Szkolenie z zakresu nowelizacji przepisów o F-gazach
2018-01-25

Klimazbyt - Szkolenie z zakresu nowelizacji przepisów o F-gazach

Hurtownia branżowa Klimazbyt we współpracy z aveECO i Meritum Competence mają przyjemność zaprosić firmy instalacyjno - serwisowe sprzedające, montujące i serwisujące układy chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła na szkolenie o tematyce:

„Obowiązki serwisów i dystrybutorów urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła wynikające z ustawy o SZWO i F-gazach ukierunkowane na praktyczną pomoc w prowadzeniu rejestru urządzeń oraz raportowania do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (raporty za 2017 do 28.02.2018).”

 

Termin: 16.02.2018 w godz.: 9:30 – 16:30

Miejsce: Hotel Haffner ul. J. J. Haffnera 59 w Sopocie

Zgłoszenia należy kierować mailowo do 13.02.2018 na adres: biuro@klimazbyt.pl

  /  tel. kom: 601-675-771.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia: 185 zł brutto / osobę

Konto: 73 1500 1298 1212 9004 3127 0000 z dopiskiem: „F-gazy”

Szkolenie zostało przygotowane dla firm instalacyjno-serwisowych:

- montujących i obsługujących układy chłodnicze i klimatyzacyjne w urządzeniach stacjonarnych i ruchomych,

- sprzedających stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze oraz pomy ciepła.

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest uświadomienie i usystematyzowanie wszystkich ustawowych obowiązków firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, wynikających z ekologicznych aktów prawnych, w tym w szczególności przepisów o dotyczących stosowania F-gazów.

 

Uczestnicy nabędą całościową wiedzę o tym – co i pod jakimi warunkami jest dozwolone według najbardziej aktualnych aktów prawnych, jakie działania należy obowiązkowo wykonywać, jaka działalność wymaga pozwolenia stosownych organów lub dokonania zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, jak prowadzić wymagane prawem rozmaite ewidencje, jak sporządzać obowiązkowe sprawozdania oraz gdzie i w jakim terminie je składać, jak kalkulować opłaty za korzystanie ze środowiska, jak przygotować się do kontroli WIOŚ i UDT oraz spokojnie ją przebyć? Zajęcia teoretyczne będą uzupełnione sesją praktycznych ćwiczeń.

 

Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą instalatorom prawidłowo ułożyć współpracę z operatorami urządzeń zawierających F-gazy. Dzięki szkoleniu firmy serwisowe będą mogły "na bieżąco" wypełniać wszystkie formalne obowiązki "środowiskowe" oraz terminowo sporządzać liczne urzędowe ewidencje i sprawozdania. W konsekwencji, instalatorzy będą funkcjonować w zgodzie z obowiązującym prawem ekologicznym i uchronią od wysokich kar zarówno siebie jaki swoich klientów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 Część teoretyczna:

Aktualne obowiązki firm instalacyjno-serwisowych wynikające ze znowelizowanej ustawy o F-gazach i rozporządzeń ministrów z 2017/2018 r., dotyczące: o stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, o ruchomych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, o czynników chłodniczych, o protokoły, oznakowania, instrukcje itd.

Obowiązki operatorów – co powinien wiedzieć serwis?

- Funkcjonowanie Centralnego Rejestru Operatorów – co serwis musi wiedzieć o CRO po nowelizacji ustawy o F-gazach?

- wzorcowa współpraca serwisów z operatorami w kontekście CRO – omówienie przypadków,

- wszystkie funkcjonalności systemu CRO po zmianach z 2017/2018, o jakie czynności, kiedy i jak wpisywać do CRO, kto jest uprawniony do wpisów?

- najczęstsze błędy w CRO i jak im zapobiegać?

Baza Danych Sprawozdań dot. SZWO i F-gazów (BDS):

- kto, kiedy i jak jest zobowiązany do składania sprawozdań?

- bieżące ewidencje i zawartość merytoryczna sprawozdań.

Rejestr sprzedanych urządzeń niehermetycznych, gromadzenie i przechowywanie dowodów, sankcje ustawowe.

Kary w przepisach F-gazowych oraz w innych regulacjach środowiskowych dotyczących firm instalacyjno-serwisowych.

Zarys pozostałych obowiązków firm serwisowych w zakresie ochrony środowiska:
- ewidencja i sprawozdania z emisji F-gazów (BDS, KOBiZE, Urząd Marszałkowski), o stosowanie chemikaliów – o co będzie pytać inspektor WIOŚ na kontroli? o właściwa gospodarka odpadami – zasady postępowanie i dokumentacja, o co kontroluje inspektor UDT.

Część praktyczna – ćwiczenia:

Centralny Rejestr Operatorów z punktu widzenia serwisu:

- wszystkie funkcjonalności CRO – „na żywo” i w praktyce, o prawidłowe dokonywanie wpisów do Kart Urządzeń, o propozycje zapisów umownych dot. współpracy serwisów z operatorami.

Baza Danych Sprawozdań dot. SZWO i F-gazów (BDS):

- formalności związane z rejestracją w systemie BDS,

- zebranie danych i przygotowanie dokumentacji źródłowej do sprawozdania, o prawidłowe wypełnianie sprawozdań dla poszczególnych typów działalności – krok po kroku,

Dyskusja i pytania – omówienie zagadnień proponowanych przez uczestników szkolenia.

WYKŁADOWCY:

Michał Dobrzyński:
Założyciel firmy audytorskiej aveECO, specjalizującej się w legislacji ekologicznej dotyczącej chłodnictwa i klimatyzacji, systemów ppoż. i rozdzielnic elektrycznych. Autor licznych publikacji i procedur w zakresie stosowania gazów fluorowanych  (F-gazów) i substancji kontrolowanych (SZWO); prelegent na stukilkudziesięciu seminariach i szkoleniach poświęconych tej tematyce; audytor ekologiczny, konsultant legislacji dot. w/w zagadnień – współpracujący z polskimi ministerstwami oraz organami Unii Europejskiej. Pełni funkcję administratora konta operatora dla firm przemysłowych i handlowych. Twórca projektu szkoleniowego dot. legislacji ekologicznej w ramach Akademii Klimatyzacji LG w latach 2014-2015. Michał Dobrzyński był wieloletnim Prezesem Zarządu Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON, z którą związany był przez ponad 14 lat (1999-2014) oraz Dyrektorem Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców (2000-2010).

Krzysztof Pietrzak:
Właściciel firmy Meritum Competence. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. stosowania czynników chłodniczych (SZWO, F-gazy) oraz gospodarki odpadami.

Serdecznie zapraszamy.

 

Archiwum

Aspen
2vv
Buderman
Carel
Castel
Ciechowski
Copeland
Cps
Dalkin
Danfoss
Dospel
Ekoklimax
Frigotec
Fujitsu
Kflex
Komfovent
Lg
Lindab
Mastercool
Mdv
Nibco
Refco
Rockwool
Rodigas
Samsung
Sonniger
Systemair
Vallox
Venture Industries
Walraven
Harmann
Vents
Mitsubishi
Area
Nu-Calgon
Wkręt-met
Marcopol
Salda
Clima Produkt
BSH
Black Diamond
SFERAN
Testo
VTS
Isover
INNOVA-THERM
Realizacja WaWMedia 2015 dla KLIMAZBYT